Page 12 - Riskli Dergi
P. 12

GÜNDEM / 12        Tatil   Uygulamaları,     Kullanıcılara lemlerinde, alışverişte, eğitim amacı ile
        Neler Sunuyor?                  sosyal medyanın bir kolu olarak ve oyun
                                 gibi hobiler için de sıklıkla tercih ediliyor.
        CISCO’nun araştırması sonrasında ta-      Uygulamaların sayısı ve kullanıcı tevec-
        til planları için kullanılan uygulamaların,    cühü bu kadar fazla olunca dijital kolay-
        tatilcilere ne gibi seçenekler sunduğu      lık bir anda dijital tehdide dönüşebiliyor.
        merak konusu oldu. Türkiye’de de sıklıkla
        kullanılan ve çoğunluk tarafından bilinen Dijital Uygulamalar, Kullanıcıları
        pek çok tatil uygulaması bulunuyor. Söz Nasıl Tehdit Ediyor?
        konusu uygulamalar; kişinin tatil yapmak
        istediği tarih, bölge ve fiyat aralığına Sayısız kolaylığı beraberinde getiren
        göre en iyi ve uygun oteli belirlemesi- sanal dünya ve dijital uygulamalar, sağ-
        ne yardımcı oluyor. Öte yandan seçile- ladığı kolaylıklara ek olarak birtakım
        cek otelin bütün özelliklerini ve müşteri tehditler de içeriyor. İnternetin kullanıl-
        yorumlarını da kişiyle paylaşarak doğru dığı aygıta zarar vermek, kimlik avı ile
        karar vermesini sağlıyor. Bahsedilen bu kişisel bilgileri çalmak ve sosyal medya
        tip uygulamalar herkesçe bilinen genel üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan
        uygulamalar sınıfına giriyor.           dolandırıcılık yöntemleri bunların başın-
                                 da geliyor.
        Tüm bunların yanı sıra kişinin kalacağı
        yere yakın gezi lokasyonlarını belirleyen, Dijital dünyada gerçekleştirilmeye ça-
        tatil sürecinde uğrayabileceği bütün lışılan dolandırıcılılık faaliyetlerinin sayısı
        güzergâhları oluşturan pek çok uygu- hayli fazla. Ancak bunlardan korunmak
        lama da bulunuyor. Bu uygulamalar, o için alınabilecek bir o kadar da yöntem
        an kişinin bulunduğu noktaya en yakın bulunuyor. Bu yöntemlerin en basit ama
        eczaneyi, taksi durağını ve yemek yer- en etkilileri ise şöyle sıralanıyor:
        lerini göstererek tatil sürecindeki oluşa-
        bilecek zaman kaybını önlüyor ve buna • İnterneti kullanacağınız tüm cihazlar-
        yönelik çözüm sunuyor. Yine tatili, ilk gü- da anti-virüs programı olmalı.                         www.homerservisler.com
        nünden son gününe kadar planlayan • Güvenilir olmayan (https bağlantı-
        hatta kişilerin valizine koyacağı kıyafet- sı içermeyen, “hakkında”, “iletişim” gibi
        leri bile belirleyen uygulamalar da bulu- detaylı bilgileri bulunmayan) sitelerde
        nuyor.                      herhangi bir işlem yapılmamalı.
                                 • Tanınmayan adreslerden gelen e-
        Seyahat Planlaması Uygulamalarının posta ve SMS linkleri açılmamalı.
        Popülerliği Giderek Artıyor            • Kaynağı bilinmeyen sitelerle ve üçün-
                                 cü kişilerle T.C. kimlik numarası, ev adre-
        Kullanıcılarını uzun süren planlama stre-     si, kişisel fotoğraflar ve telefon numarası
        sinden, gereksiz telefon konuşmaların-      gibi bilgiler paylaşılmamalı.
        dan ve ulaşım sıkıntısından kurtaran bu      • Sosyal medyadan yapılan paylaşım-
        uygulamalar, popülerliğini giderek ar-      ların gizlilik ayarları kontrol edilmeli. Bu
        tırıyor. Dijital uygulamalar yalnızca tatil    paylaşımları kimlerin görebileceği net
        planlarken kullanılmıyor. Bankacılık iş-     şekilde belirlenmeli.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17