Page 7 - Riskli Dergi
P. 7

“BILMIYORUM”             Demeyi

             BILIYOR MUYUZ?                             Ne yazık ki gitgide “Bilmiyorum demeyi,
                             bilmeyen” kişiler hâline geldik. Herkesin
                             her şey hakkında “bilirkişi” olarak konuş-
                             tuğu sosyal medya ise bu vahameti daha
                             da körükledi. Bu durumun psikoloji alanın-
                             da bir karşılığı var:
                             Dunning Kruger etkisi.
                             Dunning Kruger etkisini gösteren kişiler, belli bir
                             uzmanlık alanı konusunda az miktarda kabili-
                             yete sahipken bu durumu abartmaya yönelik
                             bir eğilimdedirler. Hatta o alan hakkında hiçbir
                             bilgi birikimi olmamasına rağmen bunu yok sa-
                             yarak hayali bir üstünlük hissi bile taşırlar. Halk
                             arasında “cahil cesareti” de denen Dunning
                             Kruger etkisi ifadesi ilk olarak 1999 yılında Cor-
                             nell Üniversitesi araştırmacıları David Dunning
                             ve Justin Kruger tarafından ortaya konuluyor.
                             Sosyal psikoloji profesörü Dunning ve Kruger’e
                             Nobel psikoloji ödülünü de kazandıran araştır-
                             manın ortaya çıkış fikri oldukça ilginç. 1995 yılında
                             McArthur Wheeler isimli kişi gündüz saatlerin-
                             de bir bankayı soymak için harekete geçer. Onu
                             harekete geçiren şey ise limon sayesinde gö-
                             rünmez olacağı fikridir. Bu fikre öylesine kendini
                             inandırır ki yüzüne limon suyu sürer ve bu du-
                             rumda bankadaki kameraların da kendisini kay-
                             detmeyeceğini düşünür. Daha sonra Wheeler
                             bankayı bir şekilde soyar ancak kamera kayıt-
                             ları neticesinde polisler tarafından tutuklanır ve
                             başarısız olur. Wheeler’in banka soygunu girişi-
                             minin sebebi aslında sahip olduğu kimya bilgisi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12