Page 7 - Riskli Dergi
P. 7

Öğretim Görevlisi Funda Tuncer, “Dünya dirilir-ken 2 milyar yetişkin ve 40 milyondan
     üzerinde beslenme alışkanlıkları son 50 yıl- fazla çocuğun ise obezite sorunu ile karşı
     da endüstrinin gelişimiyle çarpıcı bir biçimde karşıya kaldığı belirtiliyor. Son zamanlarda
     değişti. Bu değişim toplum sağlığı açısından dünya çapında pandemik boyutlara ulaşan
     risk oluşturuyor. Yakın zamanda yayınla-nan obezite nedeniyle kalp hastalığı ve diyabet
     bir raporda dünya üzerinde 1.3 milyar kişi- gibi kronik hastalıklarının görülme sıklığında
     nin yeterli miktarda besine erişemediği bil- da artış meydana geldi.” dedi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12