Page 6 - Riskli Dergi
P. 6

GÜNDEM / 6 Türkiye’nin yıllık gıda
       israfı faturası
       214 milyar TL
       Dünyada her yıl 1,3 milyar, Türkiye’de ortalama 26 milyon ton gıda

       israf ediliyor. Dünya genelinde israf edilen bu gıdaların yıllık de-
       ğeri ise 1 trilyon dolar.


       Gıda İsrafı Endeks Raporu'na göre dünyada üretilen gıdanın 3'te biri israf ediliyor.
       Gıdaların yüzde 60'ı insan tüketimine uygunken atılıyor ve israf oluyorlar. Dünya
       nüfusunun yüzde 10’una denk gelen 750-800 milyon civarında insan ise açlıkla
       mücadele içinde. İsraf edilen gı-danın sadece 4’te biri kurtarıldığı takdirde dün-
       yadaki 821 milyon aç insan doyabiliyor.


       Gıda israfı, açlığın yanı sıra su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların da
       büyük oranda boşa gitmesine neden olarak iklim değişikliğine de etki ediyor. İsraf
       edilen gıdalar her yıl 3.3 milyar ton karbondioksit salınımına denk geliyor.       Türkiye, günde 12 milyon ekmeği israf ediyor

       Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı raporuna göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 26
       milyon ton gıda israf ediliyor. İsraf ettiğimiz ürünlerin başında ise meyve ve seb-
       zeler geliyor. Meyve ve sebzenin yüzde 53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar
       israf ediliyor. TÜBİTAK tarafından yapı-lan araştırmalara göre, israf edilen sebze
       ve meyve miktarı yılda 12 milyon ton. Bir diğer en çok israf ettiğimiz gıda da ek-
       mek. Türkiye’de günde 12 milyon; yılda 4 milyar 380 milyon ekmek israf ediliyor.
       Ülkemizdeki yıllık gıda israfı, ortalama 14 mi¬lyon aracın bir yılda oluşturduğu CO2
       emisyonu ile aynı etkiye sahip. Yıllık gıda kayıp ve israfın faturası ise ortalama 214
       milyar TL.


       Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğ-
       retim Görev-lisi Funda Tuncer, sürdürülebilir beslenme ile ilgili değerlendirmeler-
       de bulundu ve sağlıklı bir yaşam için önemli tavsiyelerde bulundu.


       1.3 milyar kişi yeterli miktarda besine erişemiyor

       Sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için vücudun gereksinimi olan
       besinlerin yeterli miktarda ve dengeli bir biçimde alınması gerektiğini belirten
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11