Page 9 - Riskli Dergi
P. 9

önemli olan ailenin ve okulun bu konuda
                                  çocuklarla doğru iletişim kurması ve iş
                                  birliği içerisinde hareket etmesi. Engel-
                                  lemeler yerine çocuklarımızın yanında
                                  olarak, onların ilgilendiği dijital içeriklerle
                                  ilgili onlara sorular sorarak riskleri ber-
                                  taraf etmek mümkün. Dijitalleşmeye
                                  uyum sağlamak farkındalık ve kabul-
                                  lenmeyi gerektirir. Çocuğumuzla mev-
                                  cut anda kalabilmeyi, dikkatimizi o anda
                                  tutabilmeyi öğrenirsek hem onları daha
                                  iyi anlayabiliriz hem de kaygılarımızdan
                                  kurtulabiliriz.


                                  Dijital dönemde çocuğu dijitalden
                                  uzak tutmak gerçek bir ikilem!


                                  Dijital dünyaya adapte olabilmek için
                                  ebeveynlere büyük görev düştüğü-
                                  nü anlatan Sunucu, Yazar, Wellneas ve
                                  Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu ise gö-
                                  rüşlerini paylaşıyor: “Dünya zaten diji-
                                  talleşmeye doğru gidiyor. Pandemi tüm
                                  dünyayı etkisi altına alarak ister istemez
                                  insanlığın bu konuda da bakış açısını ge-
                                  nel olarak değiştirdi. Hem normalde ço-
                                  cuklarını bilgisayardan, tabletten ve cep
                                  telefonlarından uzak tutmaya çalışan
                                  aileler hem de değişen şartlarda tüm
                                  bu elektronik cihazlara muhtaç kalma
                                  durumu. Büyük bir ikilem yaşanıyor. Hem
                                  bir yandan okuldaki eğitimi sürdürmek
                                  hem yeni çağın diğer çocuklarına ayak
                                  uydurmak, hem gelişen teknolojilere ye-
                                  tişmek için aslında bu cihazları tanıyor
                                  ve kullanıyor olmaları da gerekli. ”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14