Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

Dijitalleşen dünyaya çocuklarıyla birlikte adapte

       olmak isteyen bilinçli ebeveynleri bekleyen zorlu
     GÜVENLİ YAŞAM / 8 bir yolculuk var. Hem çocukları dijital dünyanın


       tehlikelerinden korumak hem de onları bu
       dünyaya doğru şekilde adapte edebilmek, önemli
       bir dengeyi tutturabilmeyi zorunlu kılıyor.

       Dijitalleşen dünyada her alanda hızla dönüşüm yaşanırken
       özellikle anne babaların, çocukları için dijitalleşmeye adapte ol-
       ması şart. Bilinçli ebeveynlerin hem kendileri hem de çocukları
       için dikkat etmesi gereken hususlar mevcut. Dijital Dönüşüm
       Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, ebeveynlerin dijital dünyanın
       dilini öğrenmesi gerektiğini ve çocuklarıyla birlikte adapte ol-
       ması gerektiğini belirterek bu kitabın da yol gösterici nitelikte
       olduğunu söylüyor. Şimdiki çocuklar her şeyi sanal dünyada-
       ki gibi zannediyor, hayal ile gerçeği karıştırıyor. Onları o sanal
       dünyaya bırakmamalıyız. Bu konuda, çocuklarımızla anlaşarak
       önlemler almalıyız. Bu önemleri almak için de dijital okuryazar
       olmalı ve çocuklarımızla doğru bir iletişim kurmalıyız.” diyen
       Garakhanova, aslında doğu bir dijital ebeveyn olmanın önemi-
       ni gözler önüne seriyor.


       Alfa kuşağı için dünyanın sınırı yok!

       Alfa kuşağı çocuklar, gelişmiş teknoloji sayesinde bilgiye hızla
       ulaşıyor ve uyum sağlıyor. Alfa kuşağı için artık dünyanın sınırları
       diye bir şey yok. Bu çocuklar dijital platformlarda oyun oynuyor,
       aynı dizileri takip ediyor, yeni diller öğreniyor. O yüzden çevri-
       miçi alfa kuşağını teknolojiden uzak tutmak mümkün değil. El-
       bette belli kullanım sınırlamaları getirmek faydalı olabilir ama
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13