Page 7 - Riskli Dergi
P. 7

Başarıya Ulaşmak İçin
                           Başarısızlıktan
                       Korkmamak Şart


               Uzman İK’cılar ve psikologlar hedef belirleme kav-
                  ramının “Daha az, daha iyidir.” şeklinde tanım-
                 lanması gerektiğini düşünüyor. Hayatı bir anda,

                 kökten değiştirmeye çalışmaktansa buna minik
               değişikliklerle başlamanın sürdürülebilirlik ve ger-
                çekçilik anlamında daha etkili olduğu savunulu-
                                                      yor.

                        “Pazartesi diyete başlıyorum.”, “Yeni yılda dil öğrenmeye
                        ağırlık veriyorum.”, “Bu sene kesin arabayı yeniliyorum.”,
                        “Şu sınavı da geçeyim, bundan sonra günü gününe çalı-
                        şıyorum.” Ve daha niceleri…


                        Hemen herkes; iş ile eğitim hayatı, fiziksel görünüşü, kon-
                        foru ve sağlığı için pek çok plan yapıyor ancak bunları uy-
                        gulamakta zorlanıyor. Söz konusu hedeflerin gerçekleş-
                        meme sebebinin zaman zaman kişisel bahaneleri aştığı
                        da oluyor. Fakat isabetsiz eylemlerin en büyük nedeni-
                        ni yine kişinin kendisinde araması gerekiyor. Öyleyse ne
                        yapmak lazım? Tabii ki ulaşılamayan hedefler oldu diye
                        plan yapmaktan vazgeçmek hiç de gerçekçi gözükmü-
                        yor. Bu noktada caydırıcı sebepleri bilmek ve buna göre
                        hareket etmek önem taşıyor.


                        Tutarlı Planlar Yapılmalı


                        Hedef belirlemek, bir hayalin en güzel ve en kolay parça-
                        sını oluşturuyor. Fakat mevcut amaca ulaşmak için hiç-
                        bir eylem gerçekleştirilmediği takdirde o hayal, elinizden
                        uçup gidiyor. Elbette, hedefleri olan ancak onlara ulaş-
                        makta sıkıntı çeken kişilerin problemi, yalnızca tembellik
                        ya da eylemsizlikten kaynaklanmıyor. Erteleme dürtüsü,
                        başka bireylerin yorum veya müdahalelerinden kolayca
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12