Page 11 - Riskli Dergi
P. 11

İnsan ilişkileri, geçmişten bugüne nasıl bir dönüşüm içeri-
                  sinde? Sizce ilişkilerimiz karmaşıklaşıyor mu?


                  Aslında temelde ilişkilerden beklentilerimizin değiştiğini görüyo-
                  ruz. Eskiden bir partnerden beklentilerimiz daha kısıtlıyken şimdi
                  daha fazlasını talep ediyoruz. Mesela o kişinin sadece romantik
                  ilişki yaşadığımız kişi olmasını değil; en yakın arkadaşımız, tavsiye
                  alabildiğimiz insan, aktivitelerimize eşlik eden kişi gibi birçok rolü
                  aynı anda üstlenecek kişi olmasını bekliyoruz. Tabii bu çok sağlıklı
                  bir yaklaşım olmayabilir. Bir tek kişinin bütün rolleri karşılaması
                  gerçekten zor. Bunun dışında bence artık kendimizi de daha iyi
                  tanıyor, kendi ihtiyaçlarımızı da önceliklememiz gerektiğini daha
                  çok görüyoruz. Bu da ilişkilere daha farklı yaklaşmamıza sebep
                  oluyor. Son olarak online dating uygulamaları sayesinde daha
                  fazla seçeneğimiz varmış gibi hissetmemiz de maalesef ilişkile-
                  ri daha çabuk tüketmemize ve “onarma” dediğimiz davranışa
                  daha az yer vermemize sebep oluyor.


                  “Toplumda var olabilmek” ya da “kabul edilme arzusu” pek
                  çok insan için önemli kalıplar. Bu kalıplara fazlaca anlam
                  yüklemek insanları ilişkilerde hatalara sürüklüyor olabilir
                  mi?

                  Maalesef gerçekten de öyle. Bu arzular bizi olmadığımız bir in-
                  san gibi davranmaya ittiği için daha sahte davranışlar sergiliyor,
                  kendi otantik benliğimizi ortaya koyamıyoruz. Bu da uzun va-
                  dede kendimiz gibi davrandığımızda sevilmeyeceğimiz, değer


 Soğuk durmak, mesafeli       Psikolog Dr. Gizem Sürenkök; “Bizi çok
                  da tanımayan insanlar tarafından onaylandı-

                  ğımızda, beğenildiğimizde sanki bu hali hazır-
 yaklaşmak, güçlü görünmek     da bizi tanıyan ve seven insanların onayından

                  daha önemli gibi hissettiriyor. Belirsizlik bize çe-
                  kici geliyor, bu doğamızda var.” önemini yitiriyor mu?
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16