Page 6 - Riskli Dergi
P. 6

GÜNDEM / 6    Televizyonda

                ‘Aşırı Doz’a

                     Dikkat!


        Kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında faydası çok fazla

        olan televizyon, zamanla popülaritesinden aldığı güçle yaşam

           tarzlarını, inanışları ve kültürleri de etkilemeye başladı.

       Televizyonun evlerin baş köşesinde da gerçeklik algılarında sorunlar ya-
       yer alması, onlarca televizyon kanalı- şamaya başladılar. Hatta bu gerçeklik
       nın kurulması, birbirinden farklı yayın- algısındaki bozulmalar, kişinin kimi za-
       ların kurgulanması, her kesime hitap man değerlerinde, dünya görüşünce
       eden içeriklerin bu mecrada yer bul- ve kişiliklerinde de değişime yol açtı.
       masıyla birlikte televizyon karşısında Yalnızca bu da değil; çok fazla ekran
       kişilerin geçirdiği vakit de çok art- karşısında olmak göz rahatsızlıklarının
       tı. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya başlamasından uyku düzensizliklerine,
       göre televizyon izlenme oranı, dünya dikkat dağınıklığından enerji kaybına
       genelinde günlük ortalama 2 saat 54 kadar pek çok soruna da neden ola-
       dakika iken Türkiye’de bu süre 4 saat biliyor. Ya da yayınların içeriklerindeki
       33 dakika olarak görüldü. Üstelik çe- ayrıştırıcı söylemler, kutuplaşmaya yol
       şitli programlara, reklamlara, dizi ve açabileceği gibi çeşitli manipülasyon-
       filmlere ulaşım sadece televizyonla da lara da sebebiyet verebiliyor. Bu pers-
       sınırlı değil. Özellikle internet kullanım pektiften bakarak televizyonun insan
       oranlarının artması, beraberinde dijital hayatında nasıl bir alan kapladığı, kişi-
       platformların ortaya çıkmasını da ge- leri psikolojik anlamda nasıl etkilendi-
       tirdi. Zamanla da insanlar ekranların ğini ele aldık ve konuyu Klinik Psikolog
       karşısına kitlenmeye ve bir süre sonra Bahar Aygün’den dinledik.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11