Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

EKOLOJİK GÜNDEM / 8 barıyla taşma seviyesine gelen 9 nokta ise ceği pek çok şey var. Öncelikle, hükümetler
                                üstünde sürdürülebilir politikalar üretmeleri
     şöyle aktarılıyor:
     • Grönland hızla buzul örtüsünü kaybediyor. konusunda baskı oluşturulması, çevre odaklı
                                kararlar alınmasında oldukça etkili. Örneğin,
     • Kutup Denizi buzullarını kaybediyor.
     • Asya’da toprağın altında bulunan buzullar yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edil-
     hızla eriyor.
                                mesinin ve fosil kaynaklardan enerji üretil-
                                mesinin sınırlandırılmasının hükümetlerden
     • Tayga Ormanları’nda yangınlar artıyor.
     • Amazon Yağmur Ormanları kuraklıkla mü- talep edilmesi gerektiğinin altı uzmanlar
     cadele ediyor.
                                ler yapılabilir?
     • Batı Antarktika buzul örtüsü küçülüyor.
     • Doğu Antarktika’da bulunan Wilkes Hav-       tarafından özellikle çiziliyor. Peki başka ne-
     zası buzullarını kaybediyor.             Küresel ısınmanın en temel sebebi enerji
     • Avustralya’da mercan kayalıkları hızla yok tüketimidir. Herkes kendi tasarrufunu sağ-
     oluyor.                       ladığında milyarlarca insanın yaptığı küçük
     • Atlantik’te su dolaşımı 1950’den beri ya- tasarruflar büyük bir enerji tasarruf hare-
     vaşladı.                       ketine dönüşür. Evinizde veya ofisinizdeki
     Belki çoğumuzun fark edemeyeceği bü- normal ampulleri ve floresanları tasarruflu
     tün bu doğa olayları bizi çok etkileyen baş- ampullerle değiştirmeye ne dersiniz? Böy-
     ka iklim olaylarını tetikliyor. Dünyanın bazı lece daha az sera gazı üretmiş olursunuz.
     bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar Daha az enerji ve su tüketmek için kısa duş-
     daha sık yaşanıyor. Bazı bölgelerde şiddetli lar alın. Çamaşır ve bulaşık makinesi kullan-
     kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Mevsim- mak için çamaşırın ve bulaşığın yeterince
     lerin uzunluğu ve zamanı değişiyor. Bütün birikmesini bekleyin. Kullanmadığınız zaman
     bu iklim değişikliklerinden olumsuz etkile- ışıkları kapatın. Elektrikli aletleri düğmesin-
     nen bitki ve hayvan türleri ya azalıyor ya den kapatın ve fişten çekin.
     da tamamen yok oluyor. Dünya üzerinde
     yaşanan her olumsuz değişiklik sonuçta Enerji Tüketimine Dikkat!
     yine insanı etkiliyor. Küresel iklim değişikliği Toplu taşıma araçları ile seyahat edin. Uçak
     etkilerini azaltmak için bireylerin yapabile- kullanımınızı sınırlandırın. Bir uçağın hava-
                                lanması için gereken fosil yakıt miktarı, dü-
                                şündüğünüzden oldukça fazla. Bu nedenle,
                                uzmanlar yakın mesafeler için uçmak yeri-
                                ne tren gibi daha çevreci seçeneklere yö-
                                nelmeyi öneriyor. Tüketiciler, uzun ömürlü
                                ürünlere yönelmeli. Ağaç dikin. Güneş ve
                                rüzgâr enerjisini destekleyin ve kullanın. Kli-
                                ma yerine vantilatör kullanın. Evde yemek
                                yapın, her konuda tasarruflu olun. Çama-
                                şırları asarak kurutun. Geri dönüştürülebi-
                                lir ürünler kullanın. Plastik poşet kullanımını
                                azaltın. Biten pilleri kesinlikle çöpe atmayın.
                                Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlar-
                                dan kaçının. Temizlik malzemesi kullanımını
                                mümkün olduğunca minimum düzeye indi-
                                rin. Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih
                                edin. Küresel iklim değişimi sadece insanla-
                                rın değil diğer canlıların da yaşamını tehlike-
                                ye sokan çevre kirliliğini önlemek için tercih-
                                lerimizi doğru yapmalı ve iklim değişikliği ile
                                mücadelenin yaygınlaşmasını sağlamalıyız.
                                Bu hepimizin elinde.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13